Category

English

Related posts
തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകന്റെ വീട്ടിൽ
May 23, 2020
വിഷു ചിന്തകൾ (Musings on VISHU)
April 14, 2020
RESOURCES FOR CBSE CLASS 12 ENGLISH CORE
April 2, 2020
musings, Social

ഓൺലൈൻ കാലം (online times)

Felt like rewriting those lines from the poem, “Safalamee Yathra” by N.N.Kakkad, in the modern times: കാലമിനിയുമുരുളും, ഫേസ് ബുക്ക്‌ വരും, വാട്സാപ്പ് വരും, പുതു പുതു ആപ്സ് വരും, ഓരോ വികാരത്തിനും, ഭാവത്തിനും ലഘു…Continue reading
Related posts
Speech on Gandhi Jayanti
October 6, 2008