Category

English

musings, Social

ഓൺലൈൻ കാലം (online times)

Felt like rewriting those lines from the poem, “Safalamee Yathra” by N.N.Kakkad, in the modern times: കാലമിനിയുമുരുളും, ഫേസ് ബുക്ക്‌ വരും, വാട്സാപ്പ് വരും, പുതു പുതു ആപ്സ് വരും, ഓരോ വികാരത്തിനും, ഭാവത്തിനും ലഘു…Continue reading