Category

English

Related posts
CONCH
March 23, 2020
SHE RAINS by Santhosh Kana
October 16, 2019
PILFERER
October 2, 2019
musings, Social

ഓൺലൈൻ കാലം (online times)

Felt like rewriting those lines from the poem, “Safalamee Yathra” by N.N.Kakkad, in the modern times: കാലമിനിയുമുരുളും, ഫേസ് ബുക്ക്‌ വരും, വാട്സാപ്പ് വരും, പുതു പുതു ആപ്സ് വരും, ഓരോ വികാരത്തിനും, ഭാവത്തിനും ലഘു…Continue reading
Related posts
Speech on Gandhi Jayanti
October 6, 2008