Category

English

Related posts
തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകന്റെ വീട്ടിൽ
23/05/2020
വിഷു ചിന്തകൾ (Musings on VISHU)
14/04/2020
RESOURCES FOR CBSE CLASS 12 ENGLISH CORE
02/04/2020
musings, Social

ഓൺലൈൻ കാലം (online times)

Felt like rewriting those lines from the poem, “Safalamee Yathra” by N.N.Kakkad, in the modern times: കാലമിനിയുമുരുളും, ഫേസ് ബുക്ക്‌ വരും, വാട്സാപ്പ് വരും, പുതു പുതു ആപ്സ് വരും, ഓരോ വികാരത്തിനും, ഭാവത്തിനും ലഘു…Continue reading
Related posts
Speech on Gandhi Jayanti
06/10/2008