Category

Philosophy

Related posts
തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകന്റെ വീട്ടിൽ
May 23, 2020
വിഷു ചിന്തകൾ (Musings on VISHU)
April 14, 2020
RESOURCES FOR CBSE CLASS 12 ENGLISH CORE
April 2, 2020
Film, Philosophy, Spiritual

മുഖ സ്തുതി (Mukhasthuthi)

—reading the face of Yesudas, Mohanlal & Osho പണ്ട് പണ്ട് മുഖ പുസ്തകങ്ങളും, സ്വചിത്രങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഖ സൌന്ദര്യത്തെ ഞാൻ ധ്യാന സമാന അനുഭൂതിയായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സും, ശരീരവും, ആത്മാവും ആനന്ദ നിർവൃതിയിൽ ഒരു പതംഗം…Continue reading