Category

Philosophy

Related posts
A MEDITATIVE SERIES ON TAGORE’S GITANJALI
20/08/2021
കന്മദം സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഒരു യാത്ര
20/01/2021
THE TIMES OF INDIA news about my Innovations in Education
05/11/2020
Film, Philosophy, Spiritual

മുഖ സ്തുതി (Mukhasthuthi)

—reading the face of Yesudas, Mohanlal & Osho പണ്ട് പണ്ട് മുഖ പുസ്തകങ്ങളും, സ്വചിത്രങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഖ സൌന്ദര്യത്തെ ഞാൻ ധ്യാന സമാന അനുഭൂതിയായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സും, ശരീരവും, ആത്മാവും ആനന്ദ നിർവൃതിയിൽ ഒരു പതംഗം…Continue reading