Category

Philosophy

Related posts
In Search of Malgudi at RK Narayan’s House in Mysore-Santhosh Kana
May 15, 2019
മാൽഗുഡിയുടെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ വീട്ടിൽ-RK Narayan’s House
May 15, 2019
Locating the Centre of Violence: The Essential Step
April 29, 2019
Film, Philosophy, Spiritual

മുഖ സ്തുതി (Mukhasthuthi)

—reading the face of Yesudas, Mohanlal & Osho പണ്ട് പണ്ട് മുഖ പുസ്തകങ്ങളും, സ്വചിത്രങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഖ സൌന്ദര്യത്തെ ഞാൻ ധ്യാന സമാന അനുഭൂതിയായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സും, ശരീരവും, ആത്മാവും ആനന്ദ നിർവൃതിയിൽ ഒരു പതംഗം…Continue reading