Category

Philosophy

Related posts
അദ്ധ്യാപകൻ ഗുരുവല്ല, ലഘുവാണ്-Interview Santhosh Kana
February 23, 2019
YOU CAN’T STEP INTO THE SAME CLASSROOM TWICE-Kana in the Deccan Herald
January 18, 2019
നേപ്പാൾ യാത്ര സന്തോഷ് കാനയോടൊപ്പം–Visit Nepal with Kana
January 14, 2019
Film, Philosophy, Spiritual

മുഖ സ്തുതി (Mukhasthuthi)

—reading the face of Yesudas, Mohanlal & Osho പണ്ട് പണ്ട് മുഖ പുസ്തകങ്ങളും, സ്വചിത്രങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഖ സൌന്ദര്യത്തെ ഞാൻ ധ്യാന സമാന അനുഭൂതിയായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സും, ശരീരവും, ആത്മാവും ആനന്ദ നിർവൃതിയിൽ ഒരു പതംഗം…Continue reading