മെമ്മറി 'കാട്' (memory card)

സിംഹത്തിന്റെയും, ആനയുടെയും മെമ്മറി മുഴുവൻ കാടാണ്. വന്യ ജീബി(GB)കൾ !!!

വേരുകൾ (VERUKAL)

നിന്റെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് ഞാനെന്റെ വേരുകൾ തേടുന്നു

അടുപ്പ് (ADUPP)

വാക്കുകൾ നീരാളികൈകൾ പോലെ പുകയായി പുറത്തുവന്നതും എന്നിലെ അണയാത്ത നീ/തീ

ഉഭയജീവി (UBHAYA JEEVI)

ആനന്ദത്തിലും വിഷാദത്തിലും ആവേശത്തിലും ആശങ്കയിലും അന്വേഷണത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും

Cemetery

my children are out at school my in-laws are busy somewhere I put flowers here and cry
Malayalam, Poetry
മെമ്മറി 'കാട്' (memory card)
Malayalam, Poetry
വേരുകൾ (VERUKAL)
Malayalam, Poetry
അടുപ്പ് (ADUPP)
Malayalam, Poetry
ഉഭയജീവി (UBHAYA JEEVI)
English, Poetry
Cemetery
welcome-center-image
About me

Hi everyone.
I am Santhosh!

Welcome to my world. The hardest thing for me is to define who or what I am. Each time I try to define myself, I discover something new about me. How tedious and insipid it would be if we could pinpoint what we are… I would rather say your presence in my world defines me better and I would look forward to the way you would see me and my world.

Read more
Article, Film, Malayalam

നെടുമുടി വേണു: ശരീരത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ/Nedumudi Venu

കമൽ ഹാസന് ഏറ്റവും നല്ല നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ നെടുമുടി വേണുവിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജൂറി അവാർഡെങ്കിലും കൊടുക്കാമായിരുന്നു. 
Continue reading
Stories

കാല്പനികതയുടെ കെട്ടഴിക്കുമ്പോൾ : ശ്രീനിവാസൻ മലയാള സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നത്/Sreenivasan and his films

പക്ഷെ, അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത് വിരസമായ ധർമ്മോപദേശത്തിലൂടെയോ, കണ്ടു പരിചയിച്ച കണ്ഠക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയോ അല്ല, സ്വയം
Continue reading